מדיניות משלוחים והחזרות

צרכן הרוכש מוצר באתר איפור שבת, רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (“חוק הגנת הצרכן”). הפירוט המובא להלן הוא תקציר לא מחייב של הכללים המלאים והמחייבים הנמצאים בחוק הגנת הצרכן. אין באמור בתקציר זה כדי להגביל את זכויותיה של דלתא או את זכויותיו הקוגנטיות של הצרכן, על פי חוק הגנת הצרכן.

1. אפשר לבטל עסקה שבמסגרתה רכש צרכן מוצר/ים מאתר האינטרנט של דלתא בהתאם לאמור להלןלמעט עסקאות שבמסגרתן נרכשו על ידי הצרכן מוצר/ים שיוצרו במיוחד עבורו בעקבות  העסקה (למשלפריטים שהודפס עליהם סמללבקשת הצרכן), אלא אם הביטול הוא בעקבות פגם במוצר או בעקבות אי התאמה בין המוצר שסופק לצרכן לבין הפרטים שנמסרו לצרכן באתר.

2. מועד הביטול:
  אפשר לבטל את הרכישה בתוך: (א) 21 ימי עסקים ממועד ביצועה; (ב) 14 ימים מיום קבלת המוצר; (ג) 14 ימים מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן – לפי  המועד המאוחר ביניהם.

– ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח.

החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך רכישת המוצר.

– במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את כספו.

– החברה לא תאפשר החזרת מוצרים שנפתחו, נפגמו ו/או שנעשה בהם שימוש ו/או של מוצרים הניתנים לפתיחה ללא הותרת סימן בדבר עשיית שימוש במוצר.

– החברה זכאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או סך של 100₪ לפי הנמוך מבניהם.

– בכפוף לתנאים המפורטים החברה תפעל להשבת התמורה ששולמה בעד המוצר המוחזר בניכוי הסכומים שהחברה רשאית לנכות על פי המפורט לעיל ועל פי כל דין.

– ההחזר יבוצע לכרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה העסקה.

– סכום ששולם בעבור משלוח, לא יוחזר בשום מקרה וככל והצרכן מחזיר את המוצר שרכש, הרי שעלויות המשלוח הנוסף יחולו עליו.

– על מוצרים שנרכשו במסגרת מבצע, תחול מדיניות החזרת מוצרים בכפוף לתקנון המבצע, כפי שיפורסם על ידי החברה, או המחיר הנמוך מבניהם.

– אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.

מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

אספקה והובלת המוצר

– החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר, תוך 14 ימי עסקים.

-החברה לא נושאת באחריות לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

– משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע”י הלקוח בעת הרכישה או למרכז שירות בקרבת כתובתו
או באיסוף עצמי בתיאום מראש בלבד ובסימון האפשרות המוצעת לכך באתר
מכתובת החברה : בנימין מינץ 35 בני ברק

מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח.

בישראל עד 5 ימי עסקים

בחול ems  עד 7 ימי עסקים

שירות  epost חול עד 21 ימי עסקים